Z današnjim dnem se skrajšuje obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v koledarskem letu. Enako velja tudi za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.

V Uradnem listu RS št. 15/2022 z dne, 4. 2. 2022 sta bili objavljeni noveli Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki spreminjata dosedanjo ureditev obdobja nadomestila plače v primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki gre v breme delodajalca. Sprememba, ki skrajšuje obdobje nadomestila, ki bremeni delodajalca, je začela veljati 1. marca 2022.

Tako od 1. marca dalje velja, da podjetja zaposlenim izplačujejo nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, le do 20, in ne več za 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, kot je veljalo zdaj. V koledarskem letu mora delodajalec po novem kriti nadomestilo zaradi bolezni ali poškodbe za največ 80 dni in ne več za 120.

Če je zaposleni dvakrat ali večkrat zapored odsoten z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 20 delovnih dni, prekinitev med eno in drugo odsotnostjo pa traja manj kot 10 delovnih dni, gre nadomestilo plače za drugo oz. vsako nadaljnjo odsotnost v breme zdravstvenega zavarovanja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

PREBERI ŠE VEČ ZANIMIVOSTI

Odstop od določb Zakona o delovnih razmerjih (25. – 27. člen)

Podaljšuje se obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta. Delavci, ki v letu 2021 zaradi vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti…

ZZZS: Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podaljšana do 31. 5. 2022

Dne 25. 2. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 26/22 objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti…

Nova oblika kartic in struktura številke dovoljenja za prebivanje ter urejanje M obrazcev

7. 3. 2022 Obvestilo za vnos številke kartice dovoljenj za prebivanje v obrazec M-1 in/ali M-3 obveščamo vas, da je…