Potrdilo o prebolevnosti, cepljenju in testiranju – potrdilo za dokazovanje PCT pogoja za opravljanje dela

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.
Za dokazovanje PCT pogoja se upošteva potrdilo o prebolevnosti, cepljenosti, testiranju, ali dokazilo o samotestiranju. Dokazila so lahko v različnih oblikah, razen evidenčnega lista o samotestiranju pa je vsa dokazila moč prejeti kot EU digitalno covid potrdilo.

Prebolevnost

Dokazilo o prebolevnosti je dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni.

Imetniki digitalne identitete lahko EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti pridobijo na spletnem mestu zVem, ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU digitalno covid potrdilo natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je 2 evra. 

Cepljenost

Dokazilo o cepljenju zoper covid-19 izkazuje, da je oseba prejela na osnovi odlokov določeno vrsto in količino odmerkov cepiva

Prebolevniki, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom ( EU digitalno potrdilo ali pozitivni PCR test) in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:  

 • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta,
 • vpis v Knjižico o cepljenju,
 • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju,
 • EU digitalno covid potrdilo o cepljenju.

Imetniki digitalne identitete lahko EU digitalno covid potrdilo o cepljenju pridobijo na spletnem mestu zVem, ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU digitalno covid potrdilo natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je 2 evra.

Testiranje za opravljanje dela

Pogoj PCT za opravljanje dela zaposlene osebe lahko izpolnijo glede na naravo dela, ko pridobijo negativni rezultat testa na testiranju s testom HAG za samotestiranje, ali na testiranju s testom HAG pri izvajalcu testiranja. V kolikor se dela opravljajo le na delovnem mestu, je mogoče samotestiranje, sicer je potrdilo potrebno pridobiti pri izvajalcu HAG testiranja.   

Delavec, ki dela na domu, izvede testiranje za opravljanje dela le, ko pride na sedež delodajalca. Če pa nekdo opravlja svojo dejavnost (samozaposleni), pogoj PCT izpolnjuje pod pogoji, ki veljajo za samotestiranje oziroma za testiranje s testom HAG za delavce, ne glede na to, da na naslovu, kjer ima dejavnost registrirano, tudi prebiva.

Testiranje dokazujemo z evidenčnim listom o samotestiranju, ali s potrdilom o negativnem rezultatu testa HAG. 

Evidenčni list o samotestiranju

Samotestiranje se opravlja pri delodajalcu na način, kot je zapisano v 1. odstavku 6. člena odloka o načinu izvajanja pogoja PCT.

 • Evidenčni list vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis samotestirane osebe.
 • Veljavnost potrdila (evidenčnega lista) za opravljanje dela je 1 teden dni.  
 • Z njim se lahko opravljajo izključno le dela na delovnem mestu (pisarne, lokali, trgovine, pošta, banke, delavnice, itd.).
 • S samotestiranjem se pridobi le možnost opravljanja dela, nikakor pa to ni podlaga za pridobitev QR kode oziroma digitalnega covid potrdila.

Potrdilo o negativnem rezultatu testa HAG

Test HAG se izvaja pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in le ob poprejšnji napotitvi delavca na testiranje s strani delodajalca. Delodajalec določi dan testiranja smotrno in v luči varovanja zdravja.

 • Veljavnost potrdila za opravljanje dela je  1 teden dni, če pa se uveljavlja kot pogoj PCT v javnem življenju, pa 48 ur od odvzema brisa.
 • S potrdilom se lahko opravljajo dela na delovnem mestu v prostoru delodajalca in dela izven prostora delodajalca v okviru izpolnjevanja delovnih nalog (delo s strankami na terenu, obisk pošte, banke, poslovnih partnerjev, sodišč, inšpekcije, itd.).

Dokazilo o testiranju je lahko v različnih oblikah:  

 • izdano potrdilo o rezultatu opravljenega testiranja izvajalca testiranja,
 • EU digitalno covid potrdilo o testiranju.

SMS sporočilo ni verodostojno za dokazovanje pogoja testiranja.

Imetniki digitalne identitete lahko EU digitalno covid potrdilo o testiranju pridobijo na spletnem mestu zVem, ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU digitalno covid potrdilo natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je 2 evra.

Posebne določbe za zaposlene v organih državne uprave

Zaposleni v organih državne uprave morajo najpozneje do  1. novembra 2021 dokazati pogoj PC ali pridobiti odločitev delodajalca, da jim je dovoljeno testiranje v skladu z odredbo delodajalca, da se izognejo ukrepu dela na domu ali nadaljnjim ukrepom, če delo na domu ni mogoče.

 • Zaposleni v državnih organih prebolevnost dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni.
 • Zaposleni v državnih organih  cepljenje dokazujejoz dokazili, ki so navedena v poglavju »Cepljenje«. Necepljeni cepljenje izvedejo tako, da do 1. oktobra 2021 prejmejo prvi odmerek cepiva in do 1.novembra drugi odmerek cepiva. 
 • Za zaposlene v državni upravi, za katere velja pogoj PC, delodajalec izvaja presejalno testiranje, ki je navedeno v poglavju »Testiranje za opravljanje dela«, do njihovega prejema drugega odmerka cepiva.

VIR: GOV.SI

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

PREBERI ŠE VEČ ZANIMIVOSTI

Pojasnilo o izvajanju 19. člena konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka z Avstrijo

V medijih v zadnjih dneh odmevajo novice o sodbah Upravnega sodišča Republike Slovenije (Upravno sodišče RS) in v javnosti se…

Manipulacijske naprave v tovornih vozilih

Uslužbenci Mobilnega oddelka Finančnega urada Novo mesto so 13. novembra 2022 med opravljanjem kontrole prometa ustavili tri tovorna vozila in…

Odstop od določb Zakona o delovnih razmerjih (25. – 27. člen)

Podaljšuje se obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta. Delavci, ki v letu 2021 zaradi vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti…