AJPES: Bonitetne ocene S.BON AJPES tudi za samostojne podjetnike normirance

Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen v poslovni praksi in je pogosto določena kot pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. Uporablja se za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in je nepogrešljiva pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.

Osnova za določitev bonitetne ocene S.BON AJPES poslovnim subjektom so podatki iz letnih poročil. Pri podjetnikih, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (samostojni podjetniki normiranci) in svojih letnih poročil v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) niso dolžni predložiti AJPES, se pojavi težava, saj bonitetne ocene brez podatkov iz predloženega letnega poročila, ni mogoče pripisati.

Kako lahko samostojni podjetnik normiranec pridobi bonitetno oceno?

1. AJPES bo lahko določil bonitetno oceno samostojnemu podjetniku normirancu, ki:

  • pristojni izpostavi AJPES pošlje pisno obvestilo, da posluje kot normiranec in želi predložiti letno poročilo,
  • predloži letno poročilo za leto 2020 najkasneje do 30. 4. 2021.

Bonitetne ocene na podlagi podatkov iz letnih poročil se vsem poslovnim subjektom določijo po javni objavi letnih poročil na portalu AJPES in obdelavi podatkov. Uporabnikom bodo letos na voljo v začetku meseca junija, zaradi podaljšanega roka za predložitev letnih poročil.

2. AJPES bo lahko določil bonitetno oceno tudi samostojnemu podjetniku normirancu, ki letnega poročila ne bo predložil do 30. 4. 2021 na podlagi izredne obravnave. Prošnjo pošlje na bonitete@ajpes.si.

Vir: AJPES

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

PREBERI ŠE VEČ ZANIMIVOSTI

Odstop od določb Zakona o delovnih razmerjih (25. – 27. člen)

Podaljšuje se obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta. Delavci, ki v letu 2021 zaradi vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti…

ZZZS: Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podaljšana do 31. 5. 2022

Dne 25. 2. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 26/22 objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti…

Nova oblika kartic in struktura številke dovoljenja za prebivanje ter urejanje M obrazcev

7. 3. 2022 Obvestilo za vnos številke kartice dovoljenj za prebivanje v obrazec M-1 in/ali M-3 obveščamo vas, da je…